Skontaktuj się z nami!

Error: Contact form not found.

DAMECH KURLETO SPÓŁKA JAWNA

Zakład produkcyjny/magazyn/biuro
ul. Polańska 20,
32-040 Ochojno

ZARZĄD

Daniel Kurleto
E-mail: daniel@damech.pl
Aneta Kurleto
E-mail: aneta@damech.pl

Konto bankowe
12 8591 0007 0220 0006 7784 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego autoryzowanego przedstawiciela

LETTERBOX4YOU

renomowanego dystrybutora skrzynek na listy & skrzynek na paczki w Wielkiej Brytanii & Irlandii:

www.letterbox4you.co.uk

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Damech Kurleto Spółka Jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damech Kurleto Spółka Jawna z siedzibą 32-040 Ochojno, ul. Polańska 20, dane kontaktowe: tel. (12) 256 41 30, adres e-mail: biuro@damech.pl („Administrator danych”).
2.Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:
a.związanych z zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c.związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;
2)dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
3)podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4.Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
5.Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
8.Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Copyright 2024 © Damech Kurleto Spółka Jawna
Created by IntexStudio